Skip Navigation Links
Ja, jeg blir med!
Vipps gjentagende betalinger
AvtaleGiro logo
Kontoopplysninger blir behandlet på en sikker og kryptert side

Introduksjonspris for nye medlemmer 


Enkeltmedlem                         kr 175 første året

Familiemedlemskap               kr 250 første året

Ungdomsmedlemskap           kr 125 første året


Obs! Prisene som står ved valget er fullprisen som gjelder fra fornyelse,
første betaling for nye medlemmer er halv pris som lovet.

Mail til medlem@nasjonalforeningen.no dersom det skulle være noe uklart.

Verving

Send mail om eventuell verving til medlem@nasjonalforeningen.no eller ditt lokale fylkeskontor
om hvem som skal stå som verver.

Familiemedlemskap

Mail til medlem@nasjonalforeningen.no eller ditt lokale fylkeskontor
om hvem som skal stå sammen i familiemedlemskapet