Håndbok for pårørende til personer med demens

 
Håndbok for pårørende til personer med demens
100,00     

Antall: Kjøp
Produktnr. 0120


Demenshåndbok. En håndbok for pårørende til personer med demens. Demens er en samlebetegnelse for sykdommer i hjernen. De vanligste plagene er redusert hukommelse og orienteringsevne. Mange får også vanskeligheter med å uttrykke seg og utføre praktiske oppgaver. Dette er en bok for pårørende som tar for seg følgende temaer: om demens, din situasjon som pårørende, om å møte utfordringene, tekniske hjelpemidler og sikkerhet og hvordan man kan få tak i hjelp. Boka er lettlest og gir mange nyttige råd til pårørende. Boka er revidert i oktober 2018, den er lettlest og gir mange nyttige råd til pårørende.